آوریل 16, 2017
روغن ترمز,روغن هیدرولیک,روغن گیربکس

چه زمانی باید روغن‌های ترمز، هیدرولیک و گیربکس را تعویض کنیم؟

آیا روغن هیدرولیک تازه در نرمی و عملکرد فرمان تاثیر دارد؟ آیا روغن ترمز تازه در قدرت ترمزگیری تاثیر دارد؟ آیا تعویض روغن گیربکس در نرمی و بی‌صدا کارکردن گیربکس موثر است؟
محصولات